Структура на МБАЛ Троян

Структура на Многопрофилна болница за активно лечение Троян – блокове и звена за лечение, прием, диагностика и други медицински грижи

Изградената структура на МБАЛ Троян се състои от различни по предназначение блокове за лечение, прием, диагностика и други медицински грижи. Многопрофилна болница за активно лечение Троян ЕООД е съсредоточена в няколко главни блока, съдържащи в себе си звена, осигуряващи медицински манипулации във всяка една област на медицината и здравеопазването.

Консултативно-диагностичен блок в МБАЛ Троян

В консултативно-диагностичен блок в МБАЛ Троян работят лекари и медицински персонал, които отговарят за прегледите и диагностиката, на базата на която се извършва последващото лечение. За целта, в болницата има съвременно диагностично оборудване, с което могат да се откриват болести от вътрешната медицина, гинекологията, неврологията, педиатрията и така нататък.

Тук е разположено и отделението по хемодиализа, в което се дава помощ на всеки пациент с бъбречна недостатъчност, нуждаещ се от този тип животоспасяващи процедури.

Стационарен блок от структурата на МБАЛ Троян

В стационарен блок от структурата на МБАЛ Троян се лекуват вътрешни болести, педиатрични заболявания, неврологични проблеми, извършва се АГ и родилна помощ. Тук са разположени болничните стаи, които са реновирани и осигуряват комфорт на лежащо болните пациентите, доколкото здравословното им състояние позволява това.

В това отделение на болница Д-р Стоев-Шварц в Троян работят хирурзи, в чиито ръце можете да поверите извършването на всяка една хирургична намеса, необходима за оздравяването на Вашия организъм.

Болнична аптека в Многопрофилна болница за активно лечение Троян

Разбира се, има и болнична аптека в Многопрофилна болница за активно лечение Троян за удобство на хората, приети тук.

Административен блок като част от структурата на МБАЛ Троян

На територията на болницата е разположен и административен блок като част от структурата на МБАЛ Троян, благодарение на чието ръководство, болницата функционира на високото ниво, което пациентите заслужават.

Ако сте от Троян и областта и се нуждаете от болнични грижи и висококачествена медицинска помощ – МБАЛ Троян е правилен избор.