Профил на купувача МБАЛ Троян

Профил на купувача МБАЛ Троян – информация за обществени поръчки

В секция Профил на купувача МБАЛ Троян се публикува информация за обществени поръчки, разделени по електронни досиета и публикувани в зависимост от датите на провеждане.

Вътрешни правила по ЗОП на МБАЛ – Троян ЕООД »
Вътрешни правила по чл. 22 от ЗОП на МБАЛ – Троян ЕООД »

SOP.bg – профил на купувача

„Доставка на медицински изделия за нуждите на “Многопрофилна болница за активно лечение -Троян” ЕООД, които не се заплащат от НЗОК или Републиканския бюджет по смисъла на Закона за медицинските изделия“

Уникален номер в регистъра на АОП: 00086-2016-0004

Вид процедура: Открита процедура по ЗОП

Eлектронно досие 12. Открит конкурс с обект: „Доставка на газ пропан-бутан за отопление за нуждите на МБАЛ-Троян ЕООД за отоплителния сезон 2016-2017г.“

Доставка на готова храна за лежащо болни и болни на хемодиализа по диети утвърдени с Единен сборник рецепти за диетични ястия, храна за дежурен персонал и кисело мляко за предпазна храна на персонала“ при “Многопрофилна болница за активно лечение -Троян” ЕООД

Уникален номер в регистъра на АОП: 00086-2016-0004

Вид процедура: Открита процедура по ЗОП

Eлектронно досие 11. Открит конкурс с обект: „Доставка на газ пропан-бутан за отопление за нуждите на МБАЛ-Троян ЕООД за отоплителния сезон 2016-2017г.“

Доставка на готова храна за лежащо болни и болни на хемодиализа по диети утвърдени с Единен сборник рецепти за диетични ястия, храна за дежурен персонал и кисело мляко за предпазна храна на персонала“ при “Многопрофилна болница за активно лечение -Троян” ЕООД

Уникален номер в регистъра на АОП: 00086-2016-0003

Вид процедура: Открита процедура по ЗОП

Eлектронно досие 10. Открит конкурс с обект: „ Доставка на готова храна за лежащо болни и болни на хемодиализа по диети утвърдени с Единен сборник рецепти за диетични ястия, храна за дежурен персонал и кисело мляко за предпазна храна на персонала“

Доставка на медикаменти за стационарните отделения, лекарствени продукти и медицински изделия за отделение по хемодиализа при “Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” ЕООД

Уникален номер в регистъра на АОП: 00086-2016-0002

Вид процедура: Открита процедура по ЗОП

Eлектронно досие 9. Открит конкурс с обект: „ Доставка на медикаменти за стационарните отделения, лекарствени продукти и медицински изделия за отделение по хемодиализа при “Многопрофилна болница за активно лечение -Троян” ЕООД“

 

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

Уникален номер в регистъра на АОП: 00086-2016-0001 от 15.04.2016

Вид процедура: Открита процедура по ЗОП

Eлектронно досие 8. Открит конкурс с обект: „ Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

 

Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „МБАЛ – Троян“ ЕООД

Уникален номер в регистъра на АОП: 00086-2015-005

Вид процедура: Открита процедура по ЗОП

Eлектронно досие 7. Открит конкурс с обект: „Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „МБАЛ – Троян“ ЕООД“

Доставка на газ пропан бутан за отопление за нуждите на  МБАЛ-Троян ЕООД за отоплителния сезон 2015-2016 г.

Уникален номер в регистъра на АОП: 00086-2015-004

Вид процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Eлектронно досие 6. Открит конкурс с обект: „Доставка на газ пропан бутан за отопление за нуждите на  МБАЛ-Троян ЕООД за отоплителния сезон 2015-2016 г.”

Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Троян“ЕООД, които не се заплащат от НЗОК или Републикански бюджет по смисъла на Закона за медицинските изделия

Уникален номер в регистъра на АОП: 00086-2015-0003

Вид процедура: Открита процедура по ЗОП

Eлектронно досие 5/ 13.07.2015. Открит конкурс с обект: „Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Троян“ЕООД, които не се заплащат от НЗОК или Републикански бюджет по смисъла на Закона за медицинските изделия”

Доставка на готова храна за лежащо болни и болни на хемодиализа по диети утвърдени с Единен сборник рецепти за диетични ястия, храна за дежурен персонал и кисело мляко за предпазна храна на персонала

Уникален номер в регистъра на АОП: 00086-2015-0002

Вид процедура: Открита процедура по ЗОП

Eлектронно досие 4/ 16.06.2015. Открит конкурс с обект: „Доставка на готова храна за лежащо болни и болни на хемодиализа по диети, утвърдени с Единен сборник за диетични ястия, храна за дежурен персонал и кисело мляко за предпазно хранене на персонала”

Обявление за обществена поръчка „Доставка на медикаменти за стационарните отделения , лекарствени продукти и медицински изделия за отделение по хемодиализа при “Многопрофилна болница за активно лечение Троян” ЕООД, за период от една календарна година“

Уникален номер в регистъра на АОП: 00086-2015-0001

Вид процедура: Открита процедура по ЗОП

Eлектронно досие 3/ 07.05.2015. Открит конкурс с обект: „„Доставка на медикаменти за стационарните отделения , лекарствени продукти и медицински изделия за отделение по хемодиализа при “Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” ЕООД, за период от една календарна година.

Обявление за обществена поръчка„Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „МБАЛ – Троян“ ЕООД, за период от една календарна година.

Уникален номер в регистъра на АОП: 00086-2014-0005

Вид процедура: Открита процедура по ЗОП

Eлектронно досие 2/ 01.12.2014. Открит конкурс с обект: „Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „МБАЛ – Троян“ ЕООД, за период от една календарна година.

 

Обявление за обществена поръчка „Доставка на газ пропан-бутан за отопление за нуждите на „МБАЛ-Троян“ ЕООД за отоплителния сезон 2014-2015 г.“

Уникален номер в регистъра на АОП: 00086-2014-0004

Вид процедура: договаряне без обявление по ЗОП

Eлектронно досие 1/ 03.10.2014. МБАЛ Троян стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на газ пропан-бутан за отопление за нуждите на „МБАЛ-Троян“ ЕООД за отоплителния сезон 2014-2015 г.“

Архив с обществени поръчки на МБАЛ Троян преди промяната в ЗОП от 2014 г.