НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021 – 2030 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021 – 2030 г. – пълен текст изтеглете на pdf файл

От 2016 г. Министерство на здравеопазването има сключени договори с лечебни заведения за дейности, финансирани по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021 – 2030 г. /НППМДЗ/. В тези лечебни заведения е създадена организация за изпълнение на дейността по въвеждане на масов неонатален слухов скрининг в родилните и неонатологичните клиники/отделения.

В изпълнение на „Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве“ и подписан договор с Министерство на здравеопазването, в „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД се извършва неонатален слухов скрининг на новородени в родилен сектор на отделение по Акушерство и гинекология.

Дейностите, които се извършват са „Слухов неонатален скрининг“ – изследване слуха на всички новородени деца /родени в лечебното заведение/, с апарати за отоакустични емисии.

За регионален координатор по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021 – 2030 г. от Регионална здравна инспекция гр. Ловеч е определена Главен инспектор Нели Иванова Симеонова от Дирекция „Медицински дейности“.

Предоставяме Ви координати за връзка: тел. 068 69 94 38; моб. тел. 0893441307; ел. адрес: simeonova@rzi-lovech.com.