За МБАЛ Троян – медицински дейности и здравеопазване

Лечение на болни хора, високоспециализирани медицински дейности и качествено здравеопазване в Троян

„МБАЛ – Троян“ ЕООД притежава сертификат за потвърждение, че Системата за управление на качеството на „МБАЛ – Троян“ ЕООД -Предоставяне на високо специализирани медицински услуги е одитирана и регистрирана от NQA за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008

Акредитация

През последните години „МБАЛ – Троян“ ЕООД е акредитирана 3 пъти с оценка – отлична за срок от 5 години за цялостна медицинска дейност и 1 път с оценка – много добра за срок от четири години за практическо обучение .

Заповед № РД-17-46 от 06.04.2015 г.  

Заповед № РД-17-122 от 14.07.2018 г.

На основание Заповед № РД-17-122 от 14.07.2018 г. за акредитационна оценка за практическо обучение, в лечебното заведение се извършва:

  • Практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Медицина“ с образователно-квалификационна степен „магистър“;

  • Практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“ и „Акушерка“;

  • Практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ от професионално направление „Обществено здраве“;

  • Следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалности: Анестезиология и интензивно лечение; Акушерство и гинекология; Вътрешни болести; Кардиология; Хирургия и Нервни болести.

С П И С Ъ К

НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, С КОИТО “МБАЛ – ТРОЯН”ЕООД ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

  • ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ” АД
  • ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” АД

  • ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ФИ ХЕЛТ” АД

  • ЗОФ “МЕДИКО – 21” АД

 

Договорни отношения с НЗОК

„МБАЛ – Троян” ЕООД има сключен договор за оказване на болнична помощ с НЗОК. Болницата извършва лечение по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури. Клиничните пътеки, за които „УМБАЛ д-р Г. Странски” ЕАД има сключен договор са следните КП и К Пр:

1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск

2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

3 Оперативни процедури за задържане на бременност

4_1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест.с.включително

4_2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест.с. до 26 гест.с. на плода

5 Раждане

6 Грижи за здраво новородено дете

7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст

40_1 Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18 годишна възраст

41_1 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 годишна възраст

42_1 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 годишна възраст

45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

47 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

56 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

127 Консервативно лечение при съдова недостатъчност

158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

160 Нерадикално отстраняване на матката

161 Радикално отстраняване на женски полови органи

162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

179 Оперативни процедури върху апендикс

180 Хирургични интервенции за затваряне на стома

181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

182 Оперативни процедури при хернии

183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

184 Конвенционална холецистектомия

185 Лапароскопска холецистектомия

186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

191_1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

191_2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1

194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

195 Оперативно лечение при остър перитонит

196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания

199_1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания – блок І

199_2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания –

блок І

200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния

208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

216 Спешни състояния в гръдната хирургия

219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето **

256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето **

999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ:

1 Хрониохемодиализа

2 Перитонеална диализа с апарат

3 Перитонеална диализа без апарат

11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

26 Амбулаторни хирургични процедури

29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене

34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

Амбулаторна процедура по Приложение № 11, по предсрочно изпълнение на клинични пътеки

 

МБАЛ Троян е здравно заведение, което предлага лечение на болни хора във всички сфери на медицината, високоспециализирани медицински дейности и качествено здравеопазване в Троян.

Здравната помощ и опазването на общественото здраве стоят на същата висота за персонала на МБАЛ Троян, на която са в очите на пациентите, ежедневно идващи тук за лечение, диагностика и медицинска помощ от всяка една област в днешната медицина.

За годините на своето съществуване, болницата за активно лечение бележи развитие не само по отношение на медицинските процедури, които предлага и техниката, с която е снабдена, но и по отношение на разбирането на болните и техните нужди. Защото доверието в лекуващия лекар е от изключителна важност за успешното протичане на целия курс на лечение.