Лечение на болни хора, високоспециализирани медицински дейности и качествено здравеопазване в Троян

МБАЛ Троян е здравно заведение, което предлага лечение на болни хора във всички сфери на медицината, високоспециализирани медицински дейности и качествено здравеопазване в Троян.

Здравната помощ и опазването на общественото здраве стоят на същата висота за персонала на МБАЛ Троян, на която са в очите на пациентите, ежедневно идващи тук за лечение, диагностика и медицинска помощ от всяка една област в днешната медицина.

За годините на своето съществуване, болницата за активно лечение бележи развитие не само по отношение на медицинските процедури, които предлага и техниката, с която е снабдена, но и по отношение на разбирането на болните и техните нужди. Защото доверието в лекуващия лекар е от изключителна важност за успешното протичане на целия курс на лечение.

Прием на пациенти в МБАЛ Троян

МБАЛ Троян Д-р Георги Стоев-Шварц осъществява прием на пациенти в следните медицински области и хора страдащи от следните видове заболявания:

Болнична стая в МБАЛ Троян

Болнична стая в МБАЛ Троян

  • Вътрешни болести – на територията н аздравното заведение работят интернисти с опит и висока квалификация.
  • Педиатрия – лечение на детски болести и заболявания при деца.
  • Неврологични заболявания – диагностика, медикаментозно лечение и хирургични операции на болести на нервната система.
  • Хирургия – тук се извършват рутинни и високоспециализирани операции на пациенти с всякакви заболявания.
  • Ортопедия и травмоталогия.
  • Акушерство и гинекология – установяване, прекъсване и проследяване на бременност, родилна помощ, гинекологични прегледи.
  • Физикална и рехабилитационна медицина.
  • Преданестезиологични консултации.
  • Учебен център за обучение на пациенти със захарен диабет.

Всички тези медицински дейности се осъществяват в МБАЛ Троян, благодарение на факта, че здравното заведение е градено с години от висококвалифицирани лекари и здравни работници, чиято дейност е не професия, а призвание.

Пациентите, които идват тук заради различни болки и оплаквания, могат да разчитат, че всички високоспециализирани медицински дейности се извършват в полза на пациенти и в посока на все по-качественото здравеопазване в Троян.